.:Orang yang sebenarnya berani ialah mereka yang tak lekas patah hati, tetapi bertahan dengan menghadapi setiap dugaan dan cabaran:.

Monday, 12 December 2011

Nilai-Nilai Murni

• BAIK HATI
• BERDIKARI
• BERHEMAH TINGGI
• HORMAT-MENGHORMATI
• KASIH SAYANG
• KEADILAN
• KEBEBASAN
• KEBERANIAN
• KEBERSIHAN FIZIKAL DAN KEBERSIHAN MENTAL
• KEJUJURAN
• KERAJINAN
• KERJASAMA
• KESEDERHANAAN
• KESYUKURAN
• RASIONAL
• SEMANGAT KEMASYARAKATAN

No comments:

Post a Comment